போப் பிரான்சி அங்கவீனமான பெண்ணை ஆசீர்வதிப்பதர்காகக் காரை நிறுத்தினார்.

போப் பிரான்சி அங்கவீனமான பெண்ணை ஆசீர்வதிப்பதர்காகக் காரை நிறுத்தினார்.

[Read more...]

சதா சகாய மாதா திருவோவியத்தின் விளக்கம்

பார்வைக்கு இத்திருவோவியம் ஒரு பெண் தம் குழந்தையைக் கையில் வைத்திருக்கிறார் என்று காட்டுவதுபோல் தோன்றினாலும், அதன் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் அலசிப் பார்க்கும்போது அங்கே ஆழ்ந்த பொருள் அடங்கியிருப்பதைக் காணலாம்..

[Read more...]

தேவதாயின் திருச்சுருபத்தை சுற்றி எண்ணை கசியும் காட்சி இஸ்ராயலில்.

cegrab 20140211 223157 211 1 522x293 தேவதாயின் திருச்சுருபத்தை சுற்றி எண்ணை கசியும் காட்சி இஸ்ராயலில்.

தேவதாயின் திருச்சுருபத்தை சுற்றி எண்ணை கசியும் காட்சி இஸ்ராயலில்.

தேவதாயின் திருச்சுருபம் பல்வேறு இடங்களில் அழும் காட்ச்சி இடம்பெற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றது. சாதாரணமாக கண்ணீர் சிந்தும் தேவதாயின் திருச்சுருபம், சில இடங்களில் இரத்தக்கண்ணீரும் சிந்தி வருகின்றார்.

[Read more...]

பல மக்களைக் கவரும் தேவ அன்னையின் திருச்சுருபம்

Glowing Virgin Mary 3241008 பல  மக்களைக் கவரும் தேவ அன்னையின் திருச்சுருபம்

பல மக்களைக் கவரும் தேவ அன்னையின் திருச்சுருபம்

பெல்கியன் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு வீட்டில் இருக்கும் தேவ அன்னையின் திருச்சுருபம் இரவில் ஒளி வீசுவதால் பல மக்கள் அதை தரிசிக்க சென்று வருகிறார்கள்.

[Read more...]

Yoga practice in Tamil யோகா பற்றிய வரலாறு

யோகா பற்றிய வரலாறு.

பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த தமிழர்கள் தம்மை சுற்றி நடக்கும் இயற்கை நிகழ்வுகளை கூர்ந்து கவனிக்கின்றனர்.

[Read more...]

ஒரு பணக்கார வணிகனுக்கு நான்கு மனைவிகள் இருந்தனர்.

வணிகனின் முதல் மனைவி உண்மையான வாழ்க்கைத் துணையாகத் திகழ்ந்தாள். அவனுடைய வீட்டையும், சொத்தையும், வணிகத்தையும் கவனித்துக் கொண்டாள். அவள் அவனை அதிகமாக நேசித்த போதிலும், அவன் அவளை நேசிக்கவில்லை.

[Read more...]

அதிகாலை பத்து நிமிட நாடி சுத்திச் சுவாசம் அந்த நாளை வளப்படுத்தும்.

உலகம் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கையும் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

[Read more...]